ΑΡΧΑΡΙΑ OPTIMIST

  • Σάββατο - Κυριακή  09:30

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ OPTIMIST

  • Παρασκευή 15:30 
  • Σάββατο - Κυριακή  11:30 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LASER
  • Σάββατο - Κυριακή 12:00