Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα του Κανοε - καγιάκ
Οι Σχολές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Εφόρου και σε συνεργασία με τους προπονητές της αγωνιστικής ομάδας. Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή - μαθητή

  • η ηλικία του να είναι από 7 ετών και πάνω
  • να έχει κατάλληλο σωματότυπο
  • να είναι αρτιμελής
  • να γνωρίζει κολύμβηση (βάση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα)
  • ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα του Κανοε-καγιάκ.