ΔΕΥΤΕΡΑ
15.30-18.30

ΤΡΙΤΗ
ΡΕΠΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ
15.30-18.30

ΠΕΜΠΤΗ
17.30-20.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15.30-18.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 8.00-10.00 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 10.00-12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 8.00-10.00 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 10.00-12.00