ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών (Ε.Ν.Ο.Α)

Δείτε εδώ το καταστατικό του σωματείου.