Το τμήμα κολύμβησης του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, αποτελείται από 60 παιδιά.
Η αγωνιστική ομάδα του Τμήματος έχει 10 παιδιά, τα οποία συμμετέχουν σε όλους τους διασυλλογικούς αγώνες της επικράτειας. Διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο, το μέλλον διαγράφεται αισιόδοξο για τα επόμενα χρόνια σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για τους μικρούς και μεγάλους κολυμβητές μας.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα της Κολύμβησης.
Οι Σχολές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Εφόρου και σε συνεργασία με τον προπονητή της αγωνιστικής ομάδας. Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή - μαθητή

  • η ηλικία του να είναι από 3 ετών και πάνω
  • να έχει κατάλληλο σωματότυπο
  • να είναι αρτιμελής
  • ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της Κολύμβησης.