• Τρίτη και Πέμπτη 16:30 - 18:00
  • Σάββατο - Κυριακή 09:30 - 11:00